Z Miłości Chór Gospel

Chór Gospel

ZACZNIJ DZIŚ

Posted on kwi 9, 2020

VIDEO ŻYCZENIA !!!

Drodzy przyjaciele !

Życzymy wszystkim Błogosławionych Świąt oraz nie poddawania się strachowi „czasów zarazy“.

Wierzymy głeboko, że w tych trudnych czasach wszyscy potrzebujemy Bożej obecnosci.

Dlatego zgodnie z zaleceniem św. Jakuba, zachęcamy do przybliżenia się do naszego Boga.

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was…”

List św. Jakuba 4:8a.

Z okazji pamiątki Śmierci i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa, pragniemy podzielić się z wami a zarazem zachęcić do wdzięczności i radości zawartej w dwu-minutowym „fragmencie” jednego z naszych utworów pt. „Zacznij Dziś”, do którego oglądania i odsłuchania serdecznie zachęcamy.

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was.

Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy”.

List św. Jakuba 4:8.

Może to śmiesznie zabrzmi ale w kolejnym zdaniu Jakub zachęca nas do mycia rąk. (Jakże przydatna i potwierdzona wskazówka  przez WHO na problemy dnia dzisiejszego). J

A tak na całkiem poważnie to czy o taką czystość rąk chodzi Jakubowi?

Jakub zachęca nas aby oczyścić ręce i nasze serca, gdyż to z wnętrza nas pochodzi wszelka nieczystość, która ma wpływ na całe nasze życie – o czym mówił Jezus w ewangelii Marka:

Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.“ 

Ew. Marka 7:21-23

Ktoś powie, że te słowa brzmią dziwnie, trudno, dobitnie – ale to może dlatego, że dotykają one dziedziny naszego duchowego bytu, który niestety tak często dziś jest zaniedbywany przez doczesne tempo troski o nasze ciało.

Ciekawe, że Jakub jeszcze w tym samym wierszu pisze również o rozdwojonych duszach. I chyba nie trzeba się mocno wysilać, aby na spokojnie zauważyć nasze własne dusze rozdwajane grzechem, który próbuje usidlić nas z każdej strony.

Patrząc jednak na Boże odkupienie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, możemy z ulgą odetchnąć, gdyż w jego „Wykonało się!” jest dla nas nadzieja oraz obietnica, którą sam Jezus nam zostawił przy okazji innego święta, święta  namiotów (Sukot), które celebrowano upamiętniając wyjście ludu żydowskiego z niewoli egipskiej:

„…A w ostatnim, wielkim dniu święta, stanął Jezus i głośno zawołał: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; …

Ew. Jana 7:37-39

Zatem pozwólcie iż w imieniu całego naszego chóru złożę wam życzenia tegoż właśnie pragnienia, od którego zaczyna się wszystko w dziedzinie naszego ducha. Przychodźmy do Jezusa, który jedynie może zaspokoić pragnienie naszego ducha oraz może oczyścic nasze dusze. Niechaj Jego żywa woda, której pragnie udzielać przez Ducha Świętego przepływa przez wasze życie i wylewa się na wasze domy i wszystkich waszych bliskich. Niechaj Bóg was błogosławi i chroni.

                                                                                N.P z Chórem Gospel „Z Miłości“