Z Miłości Chór Gospel

Chór Gospel

O Chórze

Kim jesteśmy…

o-chorze

Jesteśmy chórem gospel, zrzeszającym ludzi z różnych kościołów, których połączyła miłość do Pana Boga i pragnienie śpiewania Jemu na chwałę i głoszenia ludziom – poprzez śpiew – ewangelii (dobrej nowiny) o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.

Uważamy, że muzyka jest jednym z najbardziej czytelnych nośników przekazujących Boże poselstwo do wszystkich ludzi bez względu na wiek, status społeczny oraz wszelkiego rodzaju podziały na świecie. Nazwa gospel pochodzi z jęz. staroangielskiego (od słów god spell) i oznacza dobrą nowinę (ewangelię).

„…Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!…” (Mar:16:15)

Według nas muzyka gospel jest muzycznym ucieleśnieniem ewangelii zawartej w Słowie Bożym. Stąd treść zawarta w naszych pieśniach jest czysto ewangelizacyjna oraz świadcząca o Bożych drogach dla każdego człowieka. Dlatego też śpiewamy prawie wyłącznie po polsku. Chcemy by przesłanie naszych pieśni bez barier językowych docierało wprost do serc ludzi i mogło wydać w nich owoce. W naszym repertuarze, obejmującym kilkadziesiąt tytułów, znajdziecie zarówno tłumaczone z angielskiego utwory takich wykonawców, jak: Tye Tribbett, Kirk Franklin, Eddie James czy Richard Smallwood, jak również piosenki autorstwa naszych chórzystów.

o-chorze2

Istniejemy od 20 lat, jesteśmy młodymi (ciałem i duchem) ludźmi z różnych stron Śląska i nie tylko. Są wśród nas profesjonaliści, którzy na co dzień zajmują się śpiewem i muzyką, są amatorzy, niektórzy prowadzą śpiew, uwielbienie w swoich parafiach, zborach, wszyscy obdarzeni przez Boga talentem muzycznym. Dlatego to Jemu oddajemy chwałę w naszych pieśniach.

Gramy koncerty na Śląsku oraz w różnych częściach kraju, występowaliśmy w Niemczech i w Irlandii. Zarówno kameralnie, z towarzyszeniem fortepianu, dla kilkunastoosobowej widowni, jak i z całym zespołem muzyków dla tysięcy ludzi (Pro Christ, tygodnie ewangelizacyjne w Dzięgielowie i Mrągowie). Nasze koncerty często połączone są z ewangelizacją i osobistymi świadectwami ludzi, którzy zaufali Bogu.

o-chorze3